12 MAIG. OBLIGATORI EL REGISTRE DE JORNADA ALS DESPATXOS D’ADVOCATS

/, Uncategorized/12 MAIG. OBLIGATORI EL REGISTRE DE JORNADA ALS DESPATXOS D’ADVOCATS

12 MAIG. OBLIGATORI EL REGISTRE DE JORNADA ALS DESPATXOS D’ADVOCATS

El decret llei 8/2019 ha modificat la redacció de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, en relació a l’obligació de registrar la jornada de treball.

Per tant, l’obligació que ja existia per als empleats a temps parcial, s’estén a tots els treballadors.

Les empreses tindran, a partir del pròxim 12 de maig, que portar un control de la jornada, comprovable i constatable per tercers.

Com Registrar la Jornada, Paper o Digital?

La norma no específica el format de registre, per tant, es podrà utilitzar el que més s’adapti a les necessitats de l’empresa o sector.

Què succeeix amb el sector de l’advocacia?

L’obligació és aplicable als despatxos d’advocats professionals, i especialment respecte als advocats contractats en el marc de la relació laboral de caràcter especial.

Per tant, a partir del 12 de Maig els despatxos TENEN L’OBLIGACIÓ de portar un registre de jornada dels advocats, com qualsevol altra empresa. Aquesta mesura és MOLT BENEFICIOSA per a controlar els horaris i jornada real dels advocats, acostumats a àmplies i extenses jornades no remunerades.

Si bé alguns “experts” asseguren que els despatxos estan exempts d’aquesta obligació
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/26/legal/1556278447_291548.html

Entenem que es tracta d’opinions molt discutibles, que no compartim, quan no manifestacions interessades realitzades per determinades signatures d’advocats.

En relació a aquesta qüestió, la disposició Addicional quarta és molt clara i estableix com a regulació subsidiària l’Estatut dels treballadors, en tot el que no contradigui l’especial regulació de sector de l’advocacia, i per tant és aplicable la nova modificació de l’article 34 ET al sector de l’advocacia.

Un màxim de jornada com estableix l’Estatut dels treballadors, o un registre de jornada implantat per llei, de cap manera, malgrat el manifestat per alguns “experts” en aquest article, poden comportar l’exempció” per als despatxos d’aquesta obligació.

Una cosa és la flexibilitat, com a característica especial del sector,o la forma de control específica, i una altra és ben diferent és la jornada màxima a realitzar i el seu control.

Una vegada més veiem, com els despatxos d’advocats, no volen assumir o pretenen eludir, les obligacions que en matèria de seguretat social, salarial, i ara pel que sembla en el control de jornada, els imposa la llei.

Com ha de dur-se a terme aquest control? Recomanacions de la la Inspecció de Treball.

Aconsella aquest organisme que, sigui en paper o digital, sempre sigui un sistema que no es pugui manipular i que garanteixi que el treballador tingui coneixement de la realització d’aquest registre

• En paper: Se signarà cada dia al final de la jornada per part del treballador.
• Digital: En accedir cada treballador amb la seva clau i usuari, o registre de petjada.

• Suggeriment d’Inspecció: incloure el desglossament entre hores ordinàries i extraordinàries, per a poder portar un millor control dels excessos de jornada.

Conseqüències de no realitzar el Registre per als despatxos d’advocats.

Les empreses s’enfronten a multes de 626 i 6.250 euros si no controlen la jornada laboral de la seva plantilla.

 

By | 2019-05-04T05:53:16+00:00 May 4th, 2019|Noticias, Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment