CONVENI COL.LECTIU ADVOCACIA. REUNIÓ UGT I CCOO

//CONVENI COL.LECTIU ADVOCACIA. REUNIÓ UGT I CCOO

CONVENI COL.LECTIU ADVOCACIA. REUNIÓ UGT I CCOO

El passat dia 18 de gener ens vam reunir amb els secretaris de Política Sindical i negociació Col·lectiva de les organitzacions UGT (Unió General de Treballadors), i CCOO (Comissions Obreres), organitzacions sindicals més representatives d’àmbit català, en relació a la negociació del conveni col·lectiu de l’advocacia de Catalunya.

En aquesta reunió vam posar de manifest l’ inexistència d’un conveni col·lectiu del sector de l’advocacia, i la necessitat de regular el mateix.

De la mateixa manera es va analitzar la possibilitat de realitzar el Conveni Col·lectiu en el marc, o com a annex al Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos.

Intervenció del Consell de  Relacions Laborals.

Finalment, es va acordar la consulta i mediació del Consell de Relacions Laborals, òrgan de participació institucional de diàleg i concertació social, en matèria de relacions laborals, on són presents les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i l’Administració de la Generalitat.

La comissió de Conveni Col·lectiu de l’esmentat organisme té l’obligació de fomentar la negociació col·lectiva dels agents socials, en particular, com en el cas de l’advocacia, en aquells sectors on existeixin especials dificultats per a aquesta, i especialment impulsar la celebració d’acords interprofessionals sobre matèries concretes.

Seguirem informant sobre els avanços en matèria de negociació col·lectiva del conveni.

Atentament,

Javier Aranda

By | 2018-04-12T06:17:52+00:00 April 12th, 2018|Greetings|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment