Què fem 2017-12-20T11:57:27+00:00

QUÈ FEM?

Print

La necessitat d’un conveni col·lectiu

Des de SAICO defensem la creació d’un marc normatiu que permeti a les dues parts implicades en la redacció del conveni col·lectiu (empresa i treballador), gaudir de la seguretat jurídica per tal de saber on comencen, i on acaben els drets i les obligacions d’ambdues parts.

A qui afectarà?

  • Empreses
  • Advocats/des per compte aliena

Quins aspectes es regularan?

Print

Volem garantir els drets dels treballadors

El nostre objectiu és participar activament en la redacció del futur conveni col·lectiu del sector, garantint els drets dels advocats treballadors, enfront dels despatxos d’advocats i empreses.

Print

La situació actual

A causa de la falta de compromís demostrat pels diferents operadors jurídics que tindrien capacitat per a mobilitzar a les parts implicades per una hipotètica subscripció del conveni… SAICO ha presentat una proposta de conveni, i està negociant perquè els operadors jurídics la recullin com a principi per a la negociació.

Contacta amb nosaltres!

Vols col·laborar activament amb aquest projecte?

Encara tenia molta feina a fer! necessitem persones com tu donin suport i visibilitat a aquesta problemàtica.
Contacta amb nosaltres!