Monthly Archives: February 2017

//February

ADVOCATS QUE TREBALLEN PER A ALTRES ADVOCATS. L’OBLIGACIÓ DE CONTRACTAR L’ASSEGURANÇA DE RC

By | 2017-12-20T11:57:28+00:00 February 27th, 2017|Uncategorized|

Recentment, des de SAICO, ens vam plantejar aquesta qüestió, així com a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, en relació a la regulació de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, segons la qual estableix:   “Artículo 9 Seguro” Los y las profesionales con titulación tienen [...]

SAICO en les ponències sobre Dret Laboral a Ciudad Real

By | 2017-02-06T17:13:49+00:00 February 6th, 2017|Uncategorized|

El passat 3 de febrer de 2017 SAICO, a través del nostre president, D. Javier Aranda Guardia, va assistir en les conferències sobre Dret Laboral, impartides en la Facultat de Dret i Ciències Socials de la Universitat de Ciudad Real i organitzades per AJA Ciudad Real (Agrupació de Joves Advocats Ciudad Real). Entre d'altres temes [...]