Primera reunió per impulsar el conveni col.lectiu de l’advocacia catalana

//Primera reunió per impulsar el conveni col.lectiu de l’advocacia catalana

Primera reunió per impulsar el conveni col.lectiu de l’advocacia catalana

El passat 11 d’octubre vam ser convocats per la diputada del ICAB  Emma Gumbert, a una reunió, a la seu del ICAB, als efectes d’impulsar el Conveni Col·lectiu de l’Advocacia.

Van estar presents representants de UGT, SAICO (Sindicat d’Advocats de Catalunya), Alberto Blasco (Garrigues), Rubén Doctor (Cuatrecasas), Alfonso Pedrajas (Pedrajas) y PIMED’Advocats, representada per la seva presidenta Isabel Pedrola

Va estar una presa de contacte i de valoració de la voluntat dels diferents operadors en la negociació d’un conveni del sector.

Es van debatre animadament els diferents punts de vista dels assistents. La reunió va concloure deixant a l’aire el possible interès en la negociació dels grans despatxos d’advocats i els possibles problemes de concurrència plantejats per UGT amb altres convenis

El conveni col·lectiu de sector de l’advocacia es un del objectius primordials de la nostra organització.

L’ adopció d’acords que garanteixin unes retribucions i condicions mínimes als advocats, repercutirà positivament en tot el sector, especialment en els advocats joves, els mes perjudicats d’aquesta situació.

By | 2018-01-13T21:22:00+00:00 January 5th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment